Storingen en Calamiteiten

Het kan altijd voorkomen dat de verwarmingsinstallatie het op een bepaald moment laat afweten. In die gevallen kunt u altijd een beroep op ons doen om de problemen te verhelpen.

Als u gas ruikt, handel dan als volgt:

 • Schakel geen licht in of uit.
 •  Bedien ook geen andere elektrische schakelaars.
 • Gebruik geen telefoon in de gevarenzone.
 • Gebruik geen open vuur (zoals een aansteker of lucifer).
 • Rook niet.
 • Draai de gaskraan dicht.
 • Open ramen en deuren.
 • Waarschuw de medebewoners.
 • Verlaat het pand.
 • Stel het energiebedrijf of uw erkende installateur op de hoogte.

Wij helpen bij storingen!

Het kan altijd voorkomen dat de verwarmingsinstallatie het op een bepaald moment laat afweten.

Overige tips:

 • Zorg ervoor dat explosieve of licht ontvlambare stoffen (bijvoorbeeld benzine, verf, etc.) niet in de opstellingsruimte van het toestel worden gebruikt of opgeslagen.
 • Stel geen beveiligingen buiten werking. Er mogen ook geen handelingen aan deze inrichtingen uitgevoerd worden waardoor de goede werking ervan in gevaar kan komen.
 • Voer in geen geval zelf wijzigingen of handelingen aan het toestel of aan andere delen van de installatie uit.
 • Probeer nooit onderhoud of reparaties aan het toestel zelf uit te voeren.
 • Bij het opendraaien van de warmwaterkraan kan het water heet zijn. Let op voor verbranding.
 • Gebruik geen sprays, oplosmiddelen, chloorhoudende reinigingsmiddelen, verf, lijm etc. in de omgeving van het toestel. Deze stoffen kunnen onder ongunstige omstandigheden leiden tot corrosie, ook in het rookgassysteem.
 • Vernietig of verwijder geen loodjes van componenten. Alleen erkende installateurs en de servicedienst van de fabriek zijn bevoegd om gelode componenten te veranderen of te verwijderen.