Waterinstallaties

Drinkwater wordt geleverd door het waterleidingbedrijf tot aan de watermeter. De verantwoording van het leidingtraject achter de watermeter is voor de eigenaar van het pand.

Het waterleiding traject dient te zijn geïnstalleerd volgens de VEWIN werkbladen om er voor zorg te dragen dat het drinkwater geen schade toebrengt aan de volksgezondheid bijvoorbeeld om legionella te voorkomen.

Om er zeker van te zijn dat uw drinkwaterinstallatie deskundig wordt aangelegd is het verstandig een erkend watertechnisch installateur in te schakelen voor het uitvoeren van deze werkzaamheden.

Neem contact met ons op of bel voor een afspraak: 020 - 4033278

Erkend Installateur

Om er zeker van te zijn dat uw drinkwaterinstallatie deskundig wordt aangelegd is het verstandig een erkend watertechnisch installateur in te schakelen.